Raportul de activitate al guvernului Chinei | Inovare, dezvoltare economică și reforme

2024-03-13

Pe 5 martie 2024, premierul Chinei, Li Qiang, a prezentat în fața celei de a doua sesiuni al celui de al 14-lea Congres Național al Poporului, raportul de activitate al guvernului pe anul 2023, care cuprinde și planurile pentru 2024. Documentul este format din două părți, prima parte vorbește despre activitatea de anul trecut, a doua parte se referă la politicile necesare pentru dezvoltarea economică și socială de anul acesta, iar a treia parte este dedicată obiectivelor principale ce trebuiesc atinse în 2024.

Raportul începe prin precizarea că 2023 a fost primul an în care au fost urmate în totalitate principiile de ghidare stabilite în cadrul celui de al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist din China.

În fața unui mediu internațional neobișnuit de complex și a sarcinilor dificile de înaintare a reformei și dezvoltării și de asigurare a stabilității la nivel intern, Comitetul Central al Partidului, cu tovarășul Xi Jinping în centru, a reunit poporul chinez din toate grupurile etnice și i-a condus în a rezista la presiunea externă și să depășească dificultățile interne cu eforturi dedicate.

Fragmentul de mai sus face referire la acțiune de încurajare a instabilității interne și a mișcărilor separatiste exercitate de către factori externi, în special țări Occidentale, cu SUA în frunte. Menținerea unității statale în condițiile unei populații de peste 1.4 miliarde, reprezintă o sarcină delicată în contextul presiunilor externe însă este în esență un context care obligă factorul politic să dezvolte politici orientate spre cetățean și spre creșterea nivelului de trai.

Direcția încurajării inovațiilor și a modernizării sectorului industrial a început să dea roade ”industriile tradiționale au cunoscut o transformare și o modernizare accelerată, industriile emergente strategice au notat o creștere viguroasă și au fost inițiate acțiuni pentru dezvoltarea industriilor viitorului. Manufactura avansată a fost integrată în continuare cu serviciile moderne și un număr de inovații de talie mondială au fost realizate în industriile majore”.

”Pentru a consolida puterea Chinei în domeniul științei și tehnologiilor strategice, am intensificat eforturile de a implementa programe majore de știință și tehnologie. Am adoptat un plan global pentru a promova o nouă industrializare. Am luat măsuri pentru a asigura performanța stabilă a sectorului industrial și pentru a sprijini producția avansată și am crescut deducerile fiscale suplimentare pentru cheltuielile în cercetare și dezvoltare ale întreprinderilor din industriile cheie. Acest lucru a contribuit la promovarea dezvoltării de înaltă calitate a lanțurilor industriale cheie. Ca urmare, profiturile întreprinderilor industriale au încetat să mai scadă și au început să crească”.

Referitor la cercetare, documentul precizează că au fost făcut ”progrese importante în stabilirea unui sistem național de laboratoare și s-au obținut rezultate fructuoase în dezvoltarea tehnologiilor de bază în domenii cheie. S-au înregistrat progrese substanțiale în cercetarea și dezvoltarea (R&D) aparatelor de ultimă generație, cum ar fi motoarele de avioane, turbinele cu gaz și unitățile nucleare de a patra generație. Un flux de inovații a apărut în domenii de frontieră, cum ar fi inteligența artificială (AI) și tehnologia cuantică”.

Referitor la nivelul de trai, s-a precizat că venitul discreționar pe cap de locuitor a crescut cu 6.1% și că diferențele de venit dintre locuitorii din mediile urbane și cei din mediile rurale s-au micșorat în continuare. În regiunile recent scoase din sărăcie a fost înregistrată o creștere a veniturilor de 8.4% și au fost mărite subvențiile pentru sistemul educațional și pentru asigurările de sănătate.

Au mai fost implementate politici menite să sporească consumul intern, astfel încât o parte semnificativă a revenirii economice post-pandemie s-a realizat prin consum intern de bunuri și servicii. Datorită politicilor de creștere a cheltuielilor consumatorilor, cum ar fi cele pentru automobile, mobilier pentru casă, produse electronice și turism, cheltuielile pentru articole cu preț ridicat au crescut constant, iar consumul de servicii a fost rapid recuperat”. Fără îndoială că un rol important în revigorarea economică a fost jucat de economia digitală care ”a cunoscut o creștere rapidă iar penetrarea rețelelor 5G în China a ajuns la 50%”.

Obiectivele principale pentru anul 2024 sunt:

  • creșterea PIB-ului cu aproximativ 5%
  • peste 12 milioane de noi locuri de muncă în medii urbane
  • rata șomajului urban de aproximativ 5,5%
  • creșterea IPC cu aproximativ 3%.
  • creșterea veniturilor personale în paralel cu creșterea economică
  • un echilibru de bază în balanța de plăți
  • producție de cereale de peste 650 de milioane de tone
  • o scădere de aproximativ 2,5 la sută a consumului de energie pe unitatea de PIB
  • continuarea îmbunătățirilor în mediu

Au fost identificate 10 direcții prioritare de acțiune, printre care: modernizarea sistemul industrial și ”dezvoltarea de noi forțe productive, de calitate ridicată, într-un ritm accentuat”; dezvoltarea și modernizarea sistemului educațional, inclusiv o reformă în mediul universitar; promovarea consumului intern și continuarea reformelor sistemului financiar; cooperare economică internațională, în special prin intermediul Belt and Road; asigurarea unei producții crescute și stabile de cereale și alte produse agricole alături de dezvoltarea mediului rural și de reducerea sărăciei; o serie de inițiative ecologice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.

Buy Me a Coffee

Arhivă știri

Cele mai noi articole din Interne

Mergi la Sus

Nu rata