Putin mulțumește aliaților și partenerilor din Asia, America Latină și Africa | Rusia dispusă să furnizeze echipament militar modern și să pregătească personalul militar

2022-08-16

În data de 16 august 2022 în regiunea Moscovei, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a participat la deschiderea forumului militar internațional ”Armata 2022” care cuprinde și jocuri militare internaționale și un Congres Internațional Antifascist. Din luarea sa de cuvânt o serie de paragrafe ies în evidență prin impotanța lor strategică și istorică.

Precizând numărul de produse militare și cu dublă utilizare, președintele Putin a arătat lumii întregi, dar mai ales opozanților săi, că Federația Rusă deține capacitate industrială de a produce tot ceea ce are nevoie în materie de echipament militar.

В этом году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов продукции военного и двойного назначения.

În acest an, în cadrul forumului, aproximativ o mie și jumătate de organizații din industria de apărare vor prezenta peste 28 de mii de eșantioane moderne de produse militare și cu dublă utilizare.

Vladimir Putin

Putin a adus în discuție procesul de tranziție spre o lume multipolară despre care consideră că ”se formează cu hotărâre”. Oricine urmărește discursul public al miniștrilor de externe și al liderilor de state a observat cu siguranță faptul că acest cuvânt ”multipolaritate” este rostit de statele care participă activ la tranziția de la lumea unipolară americană. Aceste state sunt mult prea multe pentru a fi enumerate aici însă cele mai importante sunt: Rusia, China, Iran, Israel, Turcia, India, Pakistan, Kazahstan și din spațiul non-Eurasiatic sunt Mexic, Brazilia, Venezuela și Argentina. Desigur, foarte multe state Africane, peste 50 adică aproape toate, contribuie la tranziția spre multipolaritate.

Хочу подчеркнуть: Россия выступает за самое широкое, всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно.

Aș dori să subliniez faptul că Rusia urmărește cea mai largă și mai cuprinzătoare dezvoltare a cooperării tehnico-militare. Astăzi, în condițiile unei lumi multipolare care se formează cu hotărâre, acest lucru este deosebit de important.

Vladimir Putin

Departe de a se simți izolată, Rusia este în centrul atenției. Lumea multipolară este ținta majorității statelor iar conflictul indirect purtat pe teritoriul Ucrainei între Rusia și vechea lume a crescut considerabil prestigiul Moscovei în capitalele altor state care și ele doresc o ordine mondială echitabilă.

Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учёта интересов друг друга, тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира.

Apreciem foarte mult faptul că țara noastră are mulți aliați, parteneri, oameni care împărtășesc aceeași viziune pe diferite continente. Acestea sunt state care nu se aplecă la așa-numitul hegemon. Liderii lor arată un adevărat caracter și nu se înclină. Ei aleg o cale de dezvoltare suverană, independentă, doresc să rezolve în mod colectiv problemele de securitate globală și regională pe baza dreptului internațional, a responsabilității reciproce și a luării în considerare a intereselor celuilalt, contribuind astfel la protejarea lumii multipolare.

Vladimir Putin

Referindu-se la statele din America Latină, Asia și Africa, în esență toate regiunile care s-au rupt în cea mai mare parte de sub dominația hegemonică, Putin a lansat oferta de a sprijini aliații și partenerii cu armament modern, ”de la arme de calibru mic la (…) avioane de luptă și drone”.

Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готовы предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений – от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Rusia apreciază sincer legăturile istorice puternice, prietenoase și încrezătoare cu statele din America Latină, Asia și Africa. Suntem gata să oferim aliaților și partenerilor noștri cele mai moderne tipuri de arme, de la arme de calibru mic la vehicule blindate și artilerie, avioane de luptă și drone.

Vladimir Putin

Pe lângă înarmarea altor state Rusia este dispusă să-și întețească rolul de pregătire a militarilor străini după ce oricum mii de oameni din toate țările lumii urmează sistemul educațional militar rusesc.

Большие перспективы видим и в подготовке иностранных военнослужащих, повышении их квалификации. Тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер. Мы будем и впредь энергично работать на этом важном направлении.

Vedem, de asemenea, perspective mari în formarea militarilor străini și îmbunătățirea calificărilor acestora. Mii de profesioniști militari din întreaga lume sunt mândri că universitățile și academiile militare din țara noastră au devenit alma mater-ul lor. Vom continua să lucrăm energic în acest domeniu important.

Vladimir Putin

Buy Me a Coffee

Arhivă știri

Cele mai noi articole din Diplomație

Mergi la Sus

Nu rata