China și-a publicat poziția în privința conflictului din Ucraina | textul integral

 1. Respectarea suveranității tuturor țărilor. Dreptul internațional universal recunoscut, inclusiv obiectivele și principiile Cartei Națiunilor Unite, trebuie respectate cu strictețe. Suveranitatea, independența și integritatea teritorială a tuturor țărilor trebuie menținute. Toate țările, mari sau mici, puternice sau slabe, bogate sau sărace, sunt membre egale ale comunității internaționale. Toate părțile ar trebui să respecte în comun normele de bază care guvernează relațiile internaționale și să apere corectitudinea și justiția internațională. Ar trebui promovată aplicarea egală și uniformă a dreptului internațional, în timp ce standardele duble trebuie respinse.
 2. Abandonarea mentalității Războiului Rece. Securitatea unei țări nu trebuie urmărită în detrimentul altora. Securitatea unei regiuni nu ar trebui realizată prin consolidarea sau extinderea blocurilor militare. Interesele și preocupările legitime de securitate ale tuturor țărilor trebuie luate în serios și abordate în mod corespunzător. Nu există o soluție simplă la o problemă complexă. Toate părțile ar trebui, urmând viziunea unei securități comune, cuprinzătoare, cooperante și durabile și ținând seama de pacea și stabilitatea pe termen lung a lumii, să contribuie la crearea unei arhitecturi europene de securitate echilibrate, eficiente și durabile. Toate părțile ar trebui să se opună urmăririi propriei securități cu prețul securității altora, să prevină confruntarea dintre blocuri și să lucreze împreună pentru pace și stabilitate pe continentul eurasiatic.
 3. Încetarea ostilităților. Conflictul și războiul nu aduc beneficii nimănui. Toate părțile trebuie să rămână raționale și să dea dovadă de reținere, să evite aprinderea flăcărilor și agravarea tensiunilor și să prevină deteriorarea în continuare a crizei sau chiar scăparea ei de sub control. Toate părțile ar trebui să sprijine Rusia și Ucraina să lucreze în aceeași direcție și să reia dialogul direct cât mai repede posibil, astfel încât să detensioneze treptat situația și, în cele din urmă, să ajungă la o încetare a focului.
 4. Reluarea negocierilor de pace. Dialogul și negocierea sunt singura soluție viabilă la criza din Ucraina. Toate eforturile care să conducă la soluționarea pașnică a crizei trebuie încurajate și sprijinite. Comunitatea internațională ar trebui să rămână angajată în abordarea corectă a promovării negocierilor pentru pace, să ajute părțile la conflict să deschidă ușa unei soluționări politice cât mai curând posibil și să creeze condiții și platforme pentru reluarea negocierilor. China va continua să joace un rol constructiv în această privință.
 5. Rezolvarea crizei umanitare. Trebuie încurajate și sprijinite toate măsurile care să conducă la atenuarea crizei umanitare. Operațiunile umanitare ar trebui să urmeze principiile neutralității și imparțialității, iar problemele umanitare nu ar trebui politizate. Siguranța civililor trebuie protejată în mod eficient și ar trebui create coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele de conflict. Sunt necesare eforturi pentru a spori asistența umanitară în domeniile relevante, pentru a îmbunătăți condițiile umanitare și pentru a oferi un acces umanitar rapid, sigur și fără obstacole, în vederea prevenirii unei crize umanitare la scară mai largă. ONU ar trebui să fie sprijinită să joace un rol de coordonare în canalizarea ajutorului umanitar către zonele de conflict.
 6. Protejarea civililor și a prizonierilor de război (Pow). Părțile la conflict ar trebui să respecte cu strictețe dreptul internațional umanitar, să evite atacarea civililor sau a facilităților civile, să protejeze femeile, copiii și alte victime ale conflictului și să respecte drepturile fundamentale ale prizonierilor de război. China sprijină schimbul de prizonieri între Rusia și Ucraina și solicită tuturor părților să creeze condiții mai favorabile în acest scop.
 7. Asigurarea siguranței centralelor nucleare. China se opune atacurilor armate împotriva centralelor nucleare sau a altor instalații nucleare pașnice și solicită tuturor părților să respecte dreptul internațional, inclusiv Convenția privind securitatea nucleară (CNS) și să evite cu hotărâre accidentele nucleare provocate de om. China sprijină Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în a juca un rol constructiv în promovarea siguranței și securității instalațiilor nucleare pașnice.
 8. Reducerea riscurilor strategice. Armele nucleare nu trebuie folosite și războaiele nucleare nu trebuie purtate. Trebuie să ne opunem amenințării cu sau utilizării armelor nucleare. Proliferarea nucleară trebuie prevenită și trebuie evitată criza nucleară. China se opune cercetării, dezvoltării și utilizării armelor chimice și biologice de către orice țară în orice circumstanțe.
 9. Facilitarea exporturilor de cereale. Toate părțile trebuie să pună în aplicare inițiativa privind cerealele din Marea Neagră, semnată de Rusia, Ucraina și ONU, pe deplin și eficient, într-o manieră echilibrată, și să sprijine ONU în a juca un rol important în acest sens. Inițiativa de cooperare privind securitatea alimentară globală propusă de China oferă o soluție fezabilă la criza alimentară globală.
 10. Stoparea sancțiunilor unilaterale. Sancțiunile unilaterale și presiunea maximă nu pot rezolva problema; ele creează doar noi probleme. China se opune sancțiunilor unilaterale neautorizate de Consiliul de securitate al ONU. Țările relevante ar trebui să înceteze să abuzeze de sancțiuni unilaterale și de „jurisdicție cu braț lung” împotriva altor țări, pentru a juca un rol în deescalarea crizei din Ucraina și pentru a crea condiții pentru ca țările în curs de dezvoltare să își dezvolte economiile și să îmbunătățească viața oamenilor lor.
 11. Menținerea stabilă a lanțurilor industriale și de aprovizionare. Toate părțile ar trebui să mențină cu seriozitate sistemul economic mondial existent și să se opună utilizării economiei mondiale ca instrument sau armă în scopuri politice. Sunt necesare eforturi comune pentru a atenua efectele de propagare ale crizei și pentru a preveni perturbarea cooperării internaționale în domeniul energiei, finanțelor, comerțului și transporturilor alimentare și subminarea redresării economice mondiale.
 12. Promovarea reconstrucției post-conflict. Comunitatea internațională trebuie să ia măsuri pentru a sprijini reconstrucția post-conflict în zonele de conflict. China este pregătită să ofere asistență și să joace un rol constructiv în acest demers.

Sursa: Qiushi

Lasă un răspuns

Latest from Conflicte