هیئت ایرانی برای گفتگوهای نظامی به آذربایجان می رود

سرتیپ محمد احدی یک مقام ارشد نظامی ایران برای گفتگو با ذاکر حسن اف وزیر دفاع و دیگر مقامات ارشد آذربایجان به آذربایجان سفر کرد. احدی که به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در امور همکاری های بین المللی فعالیت می کند، در راس هیئت ایرانی به سومین نشست کمیته مشترک همکاری های دفاعی و نظامی ایران و آذربایجان رفت.

این دیدارها عصر شنبه انجام شد و موضوعات آن همکاری های دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی بود.

احدی همچنین با شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر و حکمت فرهاد حاجی اف که مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور کشور است، گفتگو کرد.

Latest from فارسی