بلاروس و روسیه پروتکلی را درباره نتایج تحقق برنامه بازار حمل و نقل دولتی اتحادیه امضا کردند

سرویس مطبوعاتی وزارت حمل و نقل و ارتباطات بلاروس به بلتا گفت: بلاروس و روسیه پروتکلی را در مورد نتایج اجرای برنامه دولتی اتحادیه در بازار حمل و نقل امضا کردند.

الکسی لیاخنوویچ وزیر حمل و نقل و ارتباطات بلاروس این روزها در رویدادهای هفته حمل و نقل در مسکو شرکت می کند. انتظار می رود وزیر با همکاران روسیه و قزاقستان دیدار کند و هیئت بلاروسی را در جلسات کمیسیون های مشترک برای تحقق توافقات بین دولت جمهوری بلاروس و دولت فدراسیون روسیه رهبری خواهد کرد.

الکسی لیاخنوویچ پیش از این با ویتالی ساولیف وزیر حمل و نقل روسیه دیدار کرده است. در این نشست پروتکلی درباره نتایج اجرای برنامه دولت اتحادیه بلاروس و روسیه در مورد یکپارچه سازی مقررات بازار حمل و نقل در قلمرو دولت اتحادیه امضا شد. طرفین همچنین در مورد جنبه های موضوعی همکاری های دوجانبه گفتگو کردند.

Lasă un răspuns

Latest from فارسی