Lista poeților din China

Lista poeților din China


A

Ai Qing | 艾青 (1910 – 1996)

An Qi | 安琪 (1969 – prezent)

Aming Dongbai | 阿明东白 (1957 – )

An Qiaozi | 安乔子 (1986 – )

Asu Yue’er | 阿苏越尔 (1966 – )

B

Bai Gongzhi | 白公智 (1967 – )

Ba Jin | 巴金 (1904 – 2005)

Bai Juyi

Ban Gu

Bei Dao

Bei Ling

Bian Zhilin

C

Cai Wenji

Cai Yong

Cao Cao

Cao Pi

Cao Zhi

Cen Shen

Chen Sanli

Chen Yinke

Chen Zi’ang

Chūgan Engetsu

Cui Hao

D

Dai Biaoyuan

Dai Wangshu

Dong Xiaowan

Du Fu

Du Mu

Duo Duo

E

F

Fei Ye

Fenggan

G

Gao Qi

Gidō Shūshin

Gong Zizhen

Gu Cheng

Gu Taiqing

Guan Daosheng

Guo Moruo

H

Hai Zi

Han Yu

Han Shan

He Zhizhang

Huang Tingjian

Huarui Furen

Huang Zongxi

I

J

Jao Tsung-I

Jia Dao

Jia Yi

Jiang Yan

K

Ke Yan

Kokan Shiren

Kong Shangren

L

Leung Ping-kwan

Li E

Li Bai

Li He

Li Qiao

Li Qingzhao

Li Shangyin

Li Yu (Li Houzhu)

Liang Desheng

Liang Huang

Lin Huiyin

Liu Yuxi

Liu Zongyuan

Lu Guimong

Lu Ji

Lu You

Lu Yu

Lu Zhaolin

Lu Zhi

Luo Binwang

M

Ma Rong

Mang Ke

Mao Zedong

Mei Yaochen

Meng Haoran

Mi Heng

Mu Dan

N

Natsume Sōseki

Nalan Xingde

Nie Gannu

O

Ouyang Xiu

P

Pan Yue

Pan Lei

Pei Di

Pi Rixiu

Q

Qian Zhongshu

Qiu Jin

Qiu Wei

Qu Yuan

Quan Deyu

Qiao Ji

R

Ruan Ji

S

Shangguan Wan’er

Shen Shanbao

Shen Yue

Shen Quanqi

Shi Zhi

Shih-Te

Shih-wu

Shivaza Iasyr

Shu Ting

Sima Xiangru

Song Yu

Su Shi 

Su Xiaoxiao

Shang Ting 

T

Tao Qian

W

Wang Anshi

Wang Bo

Wang Can

Wang Changling

Wang Rong

Wang Wei

Wang Wei (sec 17)

Wang Yi-Ch’eng

Wang Yun

Wei Yuan

Wei Zhuang

Wen Tingyun

Wen Yiduo

Wu Cheng’en

Wu Jiaji

Wu Zao

X

Xi Chuan

Xi Kang (Ji Kang)

Xi Xi

Xiao Gang 

Xie Lingyun

Xie Tiao

Xin Qiji

Lady Xu Mu

Xu Zhi Mo 

Xu Zihua

Xue Tao 

Y

Yang Jiong

Yang Lian

Yang Wanli

Yang Xiong

Yao Shouzhong

Yao Sui

John Yau

Chia-ying Yeh

Yu Xin

Yu Xiuhua

Yu Xuanji

Yuan Hongdao

Yuan Zhen

Yuan Zhongdao

Z

Zhai Yongming

Zhang Heng

Zhang Hua

Zhang Ji (din Hubei)

Zhang Ji (din Jiangnan)

Zhang Jiuling

Zhang Xu

Zhang Yaotiao

Zhao Luanluan

Zhao Luorui

Zhang Zhidong

Zheng Min

Zheng Yunduan

Zhu Shuzhen

Zhuo Wenjun

Zuo Si