Industria mașinilor electrice în China

China este cel mai mare producător și cumpărător de vehicule electrice din lume cu peste 1.3 miliarde de vehicule produse (1), reprezentând mai mult de jumătate din toate mașinile electrice fabricate și vândute în lume în prezent (2022). China produce și 99% din autobuzele electrice din lume.

Companii cu activitate în segmentul auto electric

Aiways (爱驰汽车 / Aìchí Qìchē)
Chery (奇瑞 / Qíruì)
Beijing Automotive Industry Holding Corporation (BAIC / 北京汽车工业控股有限责任公司)
Brilliance Auto Group (华晨汽车 / Huáchén qìchē)
BYD (比亚迪汽车 / Bǐyàdí Qìchē)
NIO (蔚来汽车[编辑] / Wèilái Qìchē)
Changan Automobile (重庆长安汽车股份有限公司 / Chóngqìng cháng’ān qìchē gǔfèn yǒuxiàn gōngsī)
FAW Group (第一汽车集团 / Dìyī Qìchē Jítuán)
Dongfeng Motor Corporation (东风汽车 / Dōngfēng qìchē)
Shuanghuan Auto (双环汽车)
Geely Automobile (吉利汽车 / Jílì Qìchē)
King Long (金龙 / Jīnlóng)
Great Wall Motor (长城汽车 / Chángchéng Qìchē)
Guangzhou Auto (广汽集团)
Haima Automobile (海马汽车)
Ideal Auto (理想汽车)
JAC Motors (江淮汽车)
XPeng (小鹏汽车)
SAIC (上汽集团 / Shàngqì jítuán)
Yutong Group (宇通客车 / Yǔtōng kèchē)

  1. http://www.gov.cn/jrzg/2010-01/11/content_1507693.htm