Eurasia Rivista

Scopul acestei reviste de studii geopolitice este de a promova, stimula și disemina cercetarea și știința geopolitică în cadrul comunității științifice, precum și de a crește gradul de conștientizare a problemelor eurasiatice în lumea politică, intelectuală, militară, economică și informațională.

Perspectiva EURASIA nu corespunde doar cu cea a relațiilor internaționale în sens strict, ci este și cea mai fundamentală care privește influența exercitată asupra „reprezentărilor” geopolitice trecute și actuale, precum și asupra scenariilor viitoare, de către cultura culturală.

Revista EURASIA are ambiția de a atrage atenția asupra importanței redescoperirii unității spirituale a Eurasiei, așa cum a fost întotdeauna exprimată în numeroasele și variatele forme culturale. Într-adevăr, recunoașterea acestei realități constituie un factor inovator și decisiv pentru avansarea științei geopolitice în secolul XXI, ca alternativă la teoriile restrictive, „ideologice”, și deci a-științifice, ale „ciocnirii civilizațiilor” care a generat atâtea confuzii și pagube atât în ​​domeniul investigației științifice cât și în cel al aplicațiilor practice.

Tocmai din aceste motive, pe lângă analizele geopolitice, critica doctrinelor dominante și ilustrarea unor scenarii ipotetice viitoare, revista va cuprinde și articole, eseuri și studii care raportează reflecții și metodologii dobândite în diversele domenii ale etnografiei, istoria religiilor, a psihologiei popoarelor și a identităților colective, a morfologiei istoriei, a sociologiei, a economiei, a științelor politice, a științei a comunicării și a științelor exacte, a decăzut, însă, în cadrul obiectiv și obligatoriu al geopoliticii.

RO | RU | EN | ESIT