Cyber Leninka

CyberLeninka este o bibliotecă electronică științifică cu acces deschis (Open Access), ale cărei principale obiective sunt popularizarea științei și a activităților științifice, controlul public al calității publicațiilor științifice, dezvoltarea cercetării interdisciplinare, un mecanism modern de revizuire științifică, creșterea citării a științei ruse și construirea unei infrastructuri de cunoaștere. CyberLeninka este construit pe baza paradigmei Open Science.