Xi Jinping | Modernizarea chineză este o modernizare socialistă condusă de PCC

Textul de mai jos este un fragment din discursul lui Xi Jinping rostit la cel de al 20-lea Congres Național din 7 februarie 2023. A fost ulterior publicat în numărul 11 din 2023 al jurnalului de teorie politică Qiushi, ediția chineză, tradus în engleză de același jurnal în data de 13 septembrie.


Raportul către cel de-al 20-lea Congres Național al PCC din octombrie 2022 a subliniat că modernizarea chineză este modernizarea socialistă urmărită sub conducerea Partidului Comunist Chinez. Aceasta este o definiție generală și fundamentală a modernizării chineze. De ce este important să se sublinieze rolul partidului în modernizarea Chinei? Acest lucru se datorează faptului că conducerea partidului are o influență directă asupra orientării fundamentale, viitorului și succesului final al modernizării Chinei.

Conducerea partidului determină natura fundamentală a modernizării chineze. Natura, scopul, misiunea fondatoare, convingerile, politicile și principiile partidului nostru determină că modernizarea chineză este modernizare socialistă și nu modernizare sub o altă formă. În cadrul socialismului cu caracteristici chineze, partidul susține principiile de bază ale socialismului științific, înzestrându-l și cu caracteristici distinctive chineze și trăsături contemporane.

Partidul nostru a urmat cu fermitate calea socialismului cu caracteristici chineze pentru a se asigura că modernizarea chineză este pe drumul cel bun. Având marxismul drept ghidul fundamental, partidul nostru și-a aprofundat înțelegerea legilor care stau la baza guvernării unui partid comunist, a dezvoltării socialismului și a evoluției societății umane, deschizând o nouă frontieră în adaptarea marxismului la contextul chinez și la nevoile timpurilor noastre și oferind îndrumare solidă pentru modernizarea chineză.

Partidul nostru a susținut și îmbunătățit sistemul socialismului cu caracteristici chinezești, a modernizat în continuare sistemul și capacitatea de guvernare și a format un set de instituții care include sistemele fundamentale, de bază și importante pentru socialismul cu caracteristici chineze, oferind astfel o garanție instituțională puternică pentru progresul constant al modernizării chineze.

Partidul nostru a susținut și dezvoltat, de asemenea, o cultură socialistă cu caracteristici chineze pentru a aprinde creativitatea culturală a întregii națiuni, oferind astfel o puternică sursă de inspirație pentru modernizarea chineză. Este corect să spunem că numai prin susținerea fermă a conducerii partidului putem crea un viitor luminos și prosper pentru modernizarea chineză. Fără aceasta, modernizarea chineză își va devia cursul, își va pierde sufletul sau chiar va face greșeli catastrofale.

Conducerea partidului asigură că modernizarea chineză avansează în mod constant în conformitate cu obiectivele stabilite. Partidul nostru a rămas fidel misiunii sale fondatoare de a căuta fericirea poporului chinez și revigorarea națiunii chineze și a integrat idealuri înalte cu obiective treptate urmărite cu tenacitate, muncă și dăruire.

După lansarea reformei și realizarea deschiderii în 1978, am înaintat treptat și consecvent spre obiectivele noastre de construire a unei țări socialiste moderne și am îmbogățit și rafinat aceste obiective în conformitate cu evoluția practicilor noastre. Pe baza unei analize a realizărilor noastre practice și a experiențelor noastre în reformă, deschidere și în noua eră, am definit în mod clar obiectivele și cerințele pentru ca dezvoltarea Chinei să fie îndeplinite până în 2035 și am elaborat un mare plan pentru construirea unei mari țări socialiste moderne și pentru avansarea revigorării naționale la cel de-al 20-lea Congres Național al partidului nostru. Din acest proces istoric reiese clar că construirea unei țări socialiste moderne a fost un obiectiv statornic al partidului nostru și a fost promovat generat după generație, aducând realizări remarcabile care au intrat în istorie.

Conducerea partidului deblochează un impuls puternic pentru promovarea modernizării Chinei. Reforma și deschiderea au fost o decizie crucială pentru a face China ceea ce este astăzi. De asemenea, este parte integrantă a succesului modernizării Chinei. De la lansarea reformei și a deschiderii, partidul nostru, prin acțiuni oportune, a transformat acele aspecte din relațiile de producție care nu erau sincronizate cu forțele productive și acele aspecte ale suprastructurii care erau incompatibile cu baza economică. A avansat reforme instituționale în general și a stabilit și dezvoltat instituții și mecanisme potrivite condițiilor Chinei contemporane.

Acest lucru a dezlănțuit toată vitalitatea muncii, cunoștințelor, tehnologiei, managementului și capitalului și a permis tuturor surselor de bogăție socială să circule liber. Începând cu cel de-al 18-lea Congres Național PCC, organizat în 2012, partidul a aprofundat reforma cu un curaj politic extraordinar. Am adoptat o abordare orientată spre rezolvarea problemelor și am îndrăznit să înfruntăm necunoscutul, să depășim potențialele pericole și să facem față noilor probleme și provocări.

Am spart cătușele gândirii învechite, am dărâmat barierele ridicate de interese și am înlăturat obstacolele instituționale în toate domeniile. Reforma a fost transformată dintr-un set limitat de mișcări de explorare și străpungeri în anumite domenii, într-un impuls generalizat. Acest lucru ne-a permis să facem transformări istorice, sistemice și holistice în multe domenii și să creăm o sursă inepuizabilă de impuls pentru modernizarea chineză.

Conducerea partidului coagulează o forță puternică pentru promovarea modernizării Chinei. Partidul nostru este conștient de faptul că modernizarea chineză e un proiect a sute de milioane de chinezi și, prin urmare, ei sunt actorii principali în acest proces. Trebuie să ne bazăm îndeaproape pe oamenii noștri, respectând creativitatea lor și să le integrăm înțelepciunea pentru a avansa modernizarea chineză.

Susținând linia generală a partidului am pus oamenii pe primul loc, respectând preocupărilor lor, reflectând asupra dorințele lor și îmbunătățind bunăstarea lor ținând cont de probleme, luând decizii și realizând lucruri astfel încât să ne asigurăm că avem sprijinul lor pentru teoriile, direcțiile, principiile și politicile partidului nostru. Am considerat aspirația oamenilor pentru o viață mai bună drept obiectivul nostru, am urmat o abordare de dezvoltare centrată pe oameni, am muncit din greu pentru a ne asigura și a crește bunăstarea oamenilor și am depus toate eforturile pentru a rezolva dificultățile și problemele stringente care îi preocupă cel mai mult pe oameni, astfel încât de câștigurile modernizării chineze să beneficieze în mod echitabil tot poporul nostru.

Partidul nostru a avansat democrația populară (全过程人民民主 | quán guòchéng rénmín mínzhǔ), a extins canalele democratice, a diversificat formele democrației și a încurajat participarea ordonată a oamenilor la treburile politice, astfel încât să se asigure că oamenii participă în diferite moduri la gestionarea treburilor de stat, economice, culturale și sociale în conformitate cu legea și să investească mult entuziasm în procesul de modernizare cu sentimentul că sunt stăpânii procesului. Am încurajat și inspirat oamenii cu viziunea noastră asupra modernizării chineze, am promovat eficient armonia între diferitele partide politice, grupuri etnice, religii, pături sociale și compatrioți, atât în ​​țară cât și în străinătate, am consolidat unitatea între toți fiii și fiicele națiunii chineze, atât din țară, cât și de peste mări, și am creat astfel o forță puternică pentru construirea unei țări socialiste moderne.

Lasă un răspuns

Latest from Traduceri